Powiatowe Forum Przedsiębiorczości

Powiatowe Forum Przedsiębiorczości organizowane 17 maja przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego był świetną okazją do rozmów oraz wymiany wiedzy i spostrzeżeń wielu przedsiębiorców z terenu powiatu trzebnickiego. Jestem przekonana, że w dobie niepewnych czasów i dynamicznie zmieniających się warunków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, warto rozmawiać o możliwościach i sposobach …

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W tym roku obchodzimy 82. rocznicę wymordowania polskich jeńców wojennych i więźniów politycznych w Katyniu. 11 kwietnia 1943 roku, niemiecka Agencja Transocean poinformowała o odkryciu w Katyniu koło Smoleńska „masowego grobu ze zwłokami 3000 oficerów polskich”, więzionych w obozie jenieckim w Kozielsku i zamordowanych przez NKWD. Dwa dni później informację tę ogłoszono oficjalnie na konferencji …

Poradnik dla Przyjaciół z Ukrainy oraz osób ich goszczących – Інформаційний буклет для друзів з України – Część 1: Rejestracja

Do naszych miast, wsi, domów i mieszkań przyjęliśmy w ostatnim czasie naszych przyjaciół z Ukrainy. Zmuszeni do opuszczenia swojego kraju, przestraszeni i zagubieni potrzebują wsparcia i pomocy. Polacy, którzy otaczają ich opieką, często muszą się zmierzyć pytaniami, na które nie zawsze znają odpowiedzi. Pytania dotyczą najczęściej pobytu, edukacji dzieci, opieki medycznej, pomocy socjalnej i możliwości …

Dostępność w urzędzie jest naprawdę istotna

Osoby ze szczególnymi potrzebami, które muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na równi z innymi osobami, mają coraz większe możliwości załatwienia swoich spraw urzędowych. To nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale również osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby ze złamaną ręką lub nogą, których …

Starostwo Powiatowe organizuje pomoc dla Ukrainy

28 lutego wieczorem wyruszył pierwszy transport darów mieszkańców Powiatu Trzebnickiego dla uchodźców ukraińskich, którzy przez wojnę zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domów. Pracownicy Starostwa Powiatowego na bieżąco dokonują segregowania darów w siedzibie przy ul. Leśnej w Trzebnicy. Odzew mieszkańców naszego powiatu jest ogromny. Nikt nie pozostaje obojętny. W pierwszym transporcie wysłane zostały najbardziej pilne rzeczy …