Dostępność w urzędzie jest naprawdę istotna

Osoby ze szczególnymi potrzebami, które muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na równi z innymi osobami, mają coraz większe możliwości załatwienia swoich spraw urzędowych. To nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale również osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby ze złamaną ręką lub nogą, których …