Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych

20 października br. w Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyło się II Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych. Wzięli w nim udział przedstawiciele Gminnych i Powiatowych Rad Seniorów z Dolnego Śląska, jednostek samorządowych oraz dolnośląskich organizacji pozarządowych związanych ze środowiskami senioralnymi. Celem wydarzenia była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzonych inicjatyw na rzecz osób …