Trzebnica od zawsze była moim miastem. Tu kończyłam Szkołę Podstawową nr 1, tu uczęszczałam do Liceum Ogólnokształcącego i tu rozpoczęłam swoją pierwszą pracę.

Jestem absolwentką Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu, gdzie w 1999 roku uzyskałam tytuł magistra inżyniera.

W roku 2000 ukończyłam studia podyplomowe na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość.

Moja kariera zawodowa od początku związana jest z samorządem. Od 23 lat pracuję w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, gdzie zaraz po studiach zaczynałam jako inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Pięć lat później zostałam naczelnikiem tego wydziału.

Od marca 2019 roku jestem Sekretarzem Powiatu Trzebnickiego. W tym samym roku zostałam również koordynatorem ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Praca w samorządzie nauczyła mnie cierpliwości, słuchania ludzi i wychodzenia naprzeciw ich oczekiwaniom. Jestem zwolenniczką dialogu i budowania porozumienia między ludźmi.

Z natury jestem optymistką. Nie lubię stagnacji. Lubię angażować się w projekty i działania, których rezultaty są widoczne i służą innym, stąd też moja działalność w Stowarzyszeniu Mieszkańców dla Trzebnicy. Jestem także członkiem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy.