Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych

20 października br. w Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyło się II Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych. Wzięli w nim udział przedstawiciele Gminnych i Powiatowych Rad Seniorów z Dolnego Śląska, jednostek samorządowych oraz dolnośląskich organizacji pozarządowych związanych ze środowiskami senioralnymi.

Celem wydarzenia była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzonych inicjatyw na rzecz osób starszych, dobrych praktyk, udział seniorów w działaniach na rzecz lokalnej społeczności oraz integracja rad senioralnych.

Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji na temat aktywności rad senioralnych i „przedsiębiorczości srebrnej”. Tematem panelu dyskusyjnego były Innowacje społeczne i przedsiębiorczość 60+ jako kluczowe czynniki rozwoju Dolnego Śląska.

Na Forum Powiat Trzebnicki reprezentowali przedstawiciele Rady Seniorów Powiatu Trzebnickiego Mirosława Dziadas, Zofia Kuczma, Maria Kula, Bronisław Palewicz, Andrzej Wiewióra, Adam Nowak.

zobacz także

popularne