Powiatowa inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Ligoty

Ligota to miejscowość w gminie Trzebnica ciesząca się dużym zainteresowaniem osób chcących zamieszkać w spokojnej i pełnej uroku okolicy. Na jej atrakcyjność wpływa również niewielka, bo niespełna siedmiokilometrowa odległość od Trzebnicy.

Nowe osiedla domów jednorodzinnych, a co za tym idzie coraz większa liczba mieszkańców, stawia na pierwszym miejscu troskę o ich bezpieczeństwo m. in. na drogach, z których na co dzień korzystają.

Odbiór inwestycji wraz z wicestarostą Grzegorzem Terebunem, przewodniczącym Rady Powiatu Robertem Adachem i sołtysem Ligoty Tadeuszem Jakubowskim

Dlatego w ramach zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1336 D w miejscowości Ligota, polegającego na remoncie pobocza gruntowego w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, Powiat Trzebnicki przy partycypacji w kosztach Gminy Trzebnica, wykonał pobocze o nawierzchni bitumicznej na odcinku długości 640 m i szerokości 1,3 m. Pobocze zostało oddzielone od istniejącej jezdni za pomocą ograniczników liniowych oraz słupków pionowych.

Jest to kolejna inwestycja wykonana przez Powiat Trzebnicki, która będzie służyć mieszkańcom.

zobacz także

popularne