W radiu o adaptacji oficyny na potrzeby Starostwa

W związku z planami i ogłoszonym już przez Powiat Trzebnicki przetargiem na zadanie pn. „Adaptacja oficyny przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Trzebnicy” miałam przyjemność gościć w Radiu SuperNOVA. O naszych zamierzeniach rozmawiałam z redaktorem Sebastianem Stelmachem.

Obecnie oficyna jest nieużytkowaną częścią budynku przy ul. Leśnej 1, w którym mieszczą się merytoryczne wydziały Starostwa. Realizując zadanie adaptacji, powierzchnia biurowa budynku zwiększy się o około 300 m2. Docelowo swoją siedzibę w tym miejscu będzie miał Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Obecnie nieużytkowana oficyna (po prawej) po remoncie zwiększy powierzchnię użytkową budynku Starostwa przy ul. Leśnej o 300 m2.

Decyzja o przystąpieniu do remontu oficyny związana jest m.in. z planowanymi pracami wewnątrz czterokondygnacyjnego budynku głównego, w którym planowane jest zainstalowanie windy. Nasze działania mają na celu polepszenie komfortu obsługi mieszkańców powiatu oraz eliminowanie barier ograniczających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy.

Zadanie podzielone jest na etapy i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2022 – 2032. W I etapie inwestycji przewidziane są prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, dachowe i murowe. Ten etap sfinansowany będzie ze środków własnych powiatu.

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy

zobacz także

popularne