Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, wszyscy mamy prawo do równego traktowania. Niestety zdarza się, że niektóre grupy ludzi traktowane są inaczej niż inni w porównywalnych sytuacjach. Jeśli powodem tego innego, niejednokrotnie gorszego traktowania jest przynależność do określonej grupy, mamy do czynienia z dyskryminacją.

XI Dolnośląski Mityng Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych, listopad 2021

Jej skutkiem jest wykluczenie społeczne, a także towarzyszące na co dzień osobom dyskryminowanym poczucie inności, wyobcowania, wstydu i bycia zależnym od innych. Często towarzyszy temu bezsilność, bezradność, lęk czy brak wiary w pozytywną zmianę.

Ten dzień powinien stać się szczególną okazją do refleksji nad sytuacją osób z niepełnosprawnościami. Warto zastanowić się jakie działania możemy podjąć w celu zapewnienie tym osobom możliwość korzystania z praw i wolności człowieka na równi z innymi.

Pamiętajmy, że bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z niepełnosprawnościami swobodne i samodzielne funkcjonowanie, nie są wynikiem ich niepełnosprawności, lecz wyzwaniem do ciągłej zmiany otaczającej nas rzeczywistości.

zobacz także

popularne