Planujemy kolejne inwestycje drogowe w gminie Trzebnica

Wraz z wicestarostą Grzegorzem Terebunem i Przewodniczącym Rady Powiatu Robertem Adachem jesteśmy w stałym kontakcie z mieszkańcami Gminy Trzebnica jeśli chodzi o zgłaszane wnioski dotyczące inwestycji drogowych.

Ulica Bolesława Chrobrego w Trzebnicy wymaga budowy chodnika i remontu nawierzchni

Ulica Chrobrego w Trzebnicy stała się jedną z dróg wjazdowych do miasta, dlatego budowa chodnika ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców jest ważnym zadaniem do realizacji dla Powiatu Trzebnickiego. W przyszłorocznym budżecie chcemy zapisać na ten cel 400 tys. zł i zaproponować Gminie Trzebnica realizację tego zadania w programie 50/50. Jednocześnie planujemy dokończenie remontu tej drogi.

Z kolei z mieszkańcami Będkowa uzgodniliśmy sukcesywne naprawy drogi z kostki granitowej i utwardzenie pobocza. Takich spotkań z mieszkańcami organizujemy kilka w tygodniu, każde jest ważne – często burzliwe.

Droga z kostki granitowej w Będkowie

zobacz także

popularne