Rekordowe 27 mln zł na drogi powiatowe w roku 2022

Inwestycje drogowe należą do jednych z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców. Wydatki w budżecie Powiatu Trzebnickiego przeznaczone na remonty i przebudowy dróg z roku na rok ulegają istotnemu zwiększeniu. Tylko w roku 2022 na ten cel przeznaczona zostanie kwota 27,6 mln zł.

Przy inwestycjach drogowych Zarząd Powiatu Trzebnickiego zawsze kieruje się zasadą partnerskiej współpracy. Działania te zmierzają do pozyskiwania partnerów do realizacji zadań inwestycyjnych. Tak przyjęta polityka przynosi wymierne efekty – i co najważniejsze, służy mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych na drogi powiatowe poprzedniego zarządu (koalicja „Skuteczni dla Rozwoju” Marka Długozimy i PiS) oraz obecnego Zarządu Powiatu wskazują na znaczne ich zwiększenie w obecnej kadencji.

Inwestycje Zarządu Powiatu Trzebnickiego w latach 2015-2018 przedstawiają się następująco:
– w roku 2015 na łączną kwotę 5,5 mln zł,
– w roku 2016 na łączną kwotę 4,5 mln zł,
– w roku 2017 na łączną kwotę 7,2 mln zł,
– w roku 2018 na łączną kwotę 16,5 mln zł
łącznie: 33,7 mln zł

Inwestycje Zarządu Powiatu Trzebnickiego w latach 2019-2022:
– w roku 2019 na łączną kwotę 14,1 mln zł,
– w roku 2020 na łączną kwotę 10,3 mln zł,
– w roku 2021 na łączną kwotę 12,3 mln zł,
– w roku 2022 zaplanowane są inwestycje drogowe na kwotę 27,8 mln zł
łącznie: 64,5 mln zł

Obecny Zarząd Powiatu tylko w ciągu pierwszych trzech lat swojej kadencji przeznaczył na inwestycje drogowe 36,7 mln zł, czyli o 3 miliony zł więcej niż poprzedni Zarząd w ciągu całej kadencji.

W latach 2019 – 2022 Zarząd Powiatu przeznaczył na inwestycje drogowe ponad 64,5 mln zł, co stanowić będzie niemal podwojenie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w poprzedniej kadencji.

Ciągłe pozyskiwanie partnerów sprawia, że kwota ta ulegnie dalszemu zwiększeniu. Przyjęty na rok 2022 r. budżet Powiatu Trzebnickiego jest budżetem zdecydowanie proinwestycyjnym.

źródło: Głos Powiatu Trzebnickiego

zobacz także

popularne