Poradnik dla Przyjaciół z Ukrainy oraz osób ich goszczących – Інформаційний буклет для друзів з України – Część 1: Rejestracja

Do naszych miast, wsi, domów i mieszkań przyjęliśmy w ostatnim czasie naszych przyjaciół z Ukrainy. Zmuszeni do opuszczenia swojego kraju, przestraszeni i zagubieni potrzebują wsparcia i pomocy. Polacy, którzy otaczają ich opieką, często muszą się zmierzyć pytaniami, na które nie zawsze znają odpowiedzi. Pytania dotyczą najczęściej pobytu, edukacji dzieci, opieki medycznej, pomocy socjalnej i możliwości podjęcia pracy.

🔵 Każdy, kto opuścił terytorium Ukrainy z powodu wojny nie ma zapewnionego miejsca noclegu, zaraz po przekroczeniu granicy powinien zgłosić się do Punktu Recepcyjnego. Tam otrzyma posiłek, podstawową opiekę medyczną oraz zostanie mu wskazane tymczasowe zakwaterowanie.
🔵 Jeśli osoba przybywająca z Ukrainy ma zapewnione miejsce pobytu, nie musi rejestrować się w Punkcie Recepcyjnym. Na razie nie ma też obowiązku dodatkowego legalizowania pobytu, ponieważ od 24 lutego 2022 r. pieczątka w paszporcie lub zaświadczenie wystawione przez polską Straż Graniczną przy przekroczeniu granicy są wystarczającymi dokumentami uprawniającymi do pobytu w Polsce. Jeśli osoba przekraczająca granicę nie ma potwierdzenia tego faktu w paszporcie i nie posiada zaświadczenia powinna udać się do Punktu Recepcyjnego we Wrocławiu przy ul. Edwarda Wittiga 4 (budynek akademika T-16 Politechniki Wrocławskiej).
🔵 Jednak gminy już proszą przybyłych po 24 lutego 2022 r. uchodźców o zgłoszenie się do urzędu lub ośrodków pomocy społecznej celem zarejestrowania się i wpisania na listę osób przebywających na ich terenie. Ułatwi to zdecydowanie objęcie tych osób podstawową opieką.

▶ Rejestracja w gminie Trzebnica odbywa się w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
pokój 104, II piętro
▶ Godziny przyjęć:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 16.00
piątek: 7.30 – 15.00
▶ Kwestionariusz trzeba wypełnić na miejscu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: +48 603 376 224

🔵 Najlepiej jeśli Polak goszczący u siebie naszych Przyjaciół z Ukrainy uda się z nimi do Urzędu, aby pomóc im uzupełnić wniosek oraz ewentualnie pomóc w tłumaczeniu. Należy zabrać ze sobą wszystkie możliwe dokumenty i pamiętać o tym, że paszport lub dokument Straży Granicznej są podstawą okazania.
🔵 Rejestracja ma przede wszystkim na celu pomoc samorządowcom w oszacowaniu ilości osób, które przebywają na terenie gminy oraz późniejszym, sprawniejszym działaniom na wielu płaszczyznach.
🔵 Niezbędnym bowiem jest oszacowanie skali niezbędnej pomocy, której należy udzielić w ciągu najbliższych dni i tygodni. Między innymi potrzebnej dodatkowej ilości miejsc dla dzieci w szkołach i przedszkolach, sprawniejsze nadanie numeru PESEL, przekazanie danych Ośrodkom Pomocy Społecznej czy Urzędom Pracy.
🔵 Zachęcamy Was do rejestrowania, aby pomóc samorządom w sprawniejszej pracy oraz efektywniejszej pomocy udzielanej naszym nowym mieszkańcom.

Zapraszamy także obywateli Ukrainy, zarówno tych nowo przybyłych, jak i mieszkających w naszej gminie już od dłuższego czasu, do współpracy. Jeśli w swoich rodzinnych społecznościach, miastach byliście zaangażowani w życie społeczne i chcecie to kontynuować, szczególnie w tym wyjątkowo trudnym czasie, zapraszamy do nas. Każde wsparcie jest mile widziane.

Macie jakiekolwiek pytania? Potrzebujecie pomocy, oparcia, porady? Piszcie do nas! Skontaktować się można z nami pisząc wiadomości na adres e-mail:
📧 info@dlaTrzebnicy.pl


Інформаційний буклет для друзів з України та гоподарів, що їх прий мають – Частина 1: Pеєстрація

🟡 Нещодавно ми вітали наших друзів з України в наших містах, селах, будинках і квартирах. Вимушені покинути свою країну, вони налякані й розгублені, потребують підтримки та допомоги. Полякам, які піклуються про них, часто доводиться стикатися з питаннями, на які вони не завжди знають відповіді. Питання найчастіше стосуються перебування, навчання дітей, медичного обслуговування, соціальної допомоги та можливостей працевлаштування.
🟡 Той, хто залишив територію України через війну, не має де зупинитися, негайно після перетину кордону повинен з’явитися в пункт прийому. Там йому нададуть харчування, базову медичну допомогу та нададуть тимчасове житло.
🟡 Якщо особа, яка приїжджає з України, має гарантоване місце перебування, їй не потрібно реєструватися в Пункті прийому. Наразі також немає обов’язку додатково легалізувати перебування, оскільки з 24 лютого 2022 року штамп у паспорті або довідка, видана польською прикордонною службою при перетині кордону, є достатніми документами, які дають право на перебування в Польщі. Якщо особа, яка перетинає кордон, не має підтвердження цього факту в паспорті та не має довідки, їй слід звернутися до пункту прийому у Вроцлаві за адресою: вул. Edwarda Wittig 4 (будівля гуртожитку Т-16 Вроцлавського технологічного університету).
🟡 Проте, муніципалітети вже просять біженців, які прибули після 24 лютого 2022 року, з’явитися в офіс або центри соціального захисту, щоб зареєструватися та бути внесеними до списку осіб, які перебувають у їхньому районі. Це значно полегшить надання первинної допомоги цим людям.
▶ Реєстрація в громаді Тшебниця відбувається в Ратуші в Тшебниці пл. M. J. Piłsudskiego 155 – 100 Тшебніца к. 104, ІІ. Поверх
▶ Години прийому:
Понеділок, вівторок, четвер: 7.30 – 15.30
Середа: 7.30 – 16.00
П’ятниця: 7.30 – 15.00
▶ Анкету необхідно заповнити на місці. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +48603376224

🟡 Найкраще, якщо поляк, який приймає наших друзів з України, піде з ними в офіс, щоб допомогти їм заповнити заявку і, можливо, допомогти з перекладом. Необхідно взяти з собою всі можливі документи і пам’ятати, що підставою для пред’явлення є паспорт або документ прикордонника.
🟡 Реєстрація в першу чергу спрямована на те, щоб допомогти посадовцям місцевого самоврядування оцінити кількість людей, які проживають у громаді, і подальшу більш ефективну діяльність на багатьох рівнях.
🟡 Необхідно оцінити масштаби необхідної допомоги, яку необхідно надати в найближчі дні та тижні. Серед іншого, необхідна додаткова кількість місць для дітей у школах та садочках, ефективніше присвоєння номера PESEL (для надання медичних та інших послуг), передача даних у центри соціального захисту населення чи служби зайнятості.
🟡 Ми заохочуємо вас зареєструватися, щоб допомогти органам місцевого самоврядування працювати ефективніше та допомагати нашим новим мешканцям ефективніше.
🟡 Також запрошуємо до співпраці з нами громадян України, як новачків, так і тих, хто вже давно живе в нашій комуні. Якщо ви були залучені до громадського життя у своїх рідних громадах і містах і хочете продовжувати це, особливо в цей надзвичайно важкий час, ми запрошуємо вас прийти до нас. Будь-яка підтримка цінується.

У вас є які-небудь питання? Вам потрібна допомога, підтримка, порада? Пишіть нам! Ви можете зв’язатися з нами написавши повідомлення на електронну адресу:
📧 info@dlaTrzebnicy.pl

zobacz także

popularne