Dostępność w urzędzie jest naprawdę istotna

Osoby ze szczególnymi potrzebami, które muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na równi z innymi osobami, mają coraz większe możliwości załatwienia swoich spraw urzędowych.

To nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale również osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby ze złamaną ręką lub nogą, których sprawność ograniczona jest czasowo.

Koordynatorem do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy jest Iwona Kurowska – Sekretarz Powiatu Trzebnickiego, która wraz z powołanym zespołem podejmuje działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Na początku 2021 roku Powiat Trzebnicki przystąpił do projektu „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” realizowanego przez Fundację Eudajmonia.

W ramach projektu Starostwo zleciło między innymi wykonanie tyfloplanu budynku, w którym mieści się Wydział Komunikacji i Terenowe Biuro Paszportowe. Jest to wypukły plan obrazujący rozkład pomieszczeń w budynku, posiadający opis powiększoną czcionką i w alfabecie Braille’a. Ma on za zadanie pomóc słabowidzącym i niewidomym poruszać się w danej przestrzeni.

W poprzednim etapie projektu przyznane środki finansowe przeznaczone zostały na zakup:
➤ dwóch przenośnych pętli indukcyjnych, których zadaniem jest wspomaganie osób z dysfunkcją słuchu,
➤ dwóch materacy ewakuacyjnych pozwalających na szybką i bezpieczną ewakuację osób niepełnosprawnych lub poszkodowanych,
➤ klawiatury do komputera z powiększoną czcionką, folii powiększających oraz ramek ułatwiających podpis na dokumentach dla słabowidzących.

źródło: Głos Powiatu Trzebnickiego

zobacz także

popularne